ขั้นที่หนึ่ง ช่องแรกจะเป็นช่องสำหรับดักเศษอาหาร และ เศษขยะจะมีช่องสำหรับเปิดออกเพื่อตักเศษอาหารออกได้


ขั้นที่สอง น้ำที่ผ่านจากช่องที่หนึ่งจะยังมีไขมันที่ลอยอยู่ และ จะไหล เข้าไปในส่วนของช่องที่สองเป็นส่วนที่สำหรับดักไขมันที่ลอยอยู่ และเราสามารถตักคราบไขมันในช่องนี้ออกทิ้งได้ และ น้ำที่ไหลออกจากช่องนี้ก็จะไหลเข้าไปสู่ถังบำบัดก่อนที่จะปล่อยออกสู่ท่อ ระบายน้ำสาธารณะเราควรติดตั้งบ่อบำบัดไว้นอกตัวอาคารเพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดขึ้นได้ และควรหมั่นตรวจสอบ และตักเศษอาหาร และไขมันออกอย่างสม่ำเสมอ อาจทำสัปดาห์ละครั้ง หรือ 2 สัปดาห์ครั้ง ขึ้นอยู่กับการใช้งานในบ้านท่านหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชณ์กับท่านนะครับ

thai good house,รับตรวจบ้าน
thai good house,รับตรวจบ้าน

ถังดักไขมัน (Grease Trap) นั้นสำคํญอย่างไร

หน้าที่ของถังดักไขมัน (Grease Trap) ทำหน้าที่ดักไขมัน หรือเศษอาหารที่มาจากอ่างล้างจานของห้องครัวของบ้านท่าน บ้านทุกหลังจึงควรมีถังดักไขมันเป็นตัวดักน้ำทิ้งเพื่อแยกตะกอนของไขมัน และ น้ำออกจากกันก่อนปล่อยสู่ถังบำบัด และลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะต่อไปเรามาดูกันว่าการทำงานของถังดักไขมัน เป็นอย่างไร

Copyright © 2018 Thaigoodhouse. All Rights Reserved.

081 925 8285

โทรปรึกษาเรา :

thai good house,รับตรวจบ้าน