การตรวจสอบออดิท (Audit) นั้นเป้นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพของโครงการก่อสร้างแต่ก็มีการมองข้ามในบ้างครั้ง โครงการต่างๆนั้นมีระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีและประเภทของการตรวจสอบที่จะใช้นั้นก็ต้องมีการการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นเริ่มต้นของโครงการ ดังนั้นประเภทของออดิทที่สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมี:

 

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นหรือการตรวจสอบก่อนการเลือก: การตรวจสอบที่องค์กรหรือโครงการใช้เพื่อประเมินระบบของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จัดจำหน่าย (รวมถึงดีไซน์เนอร์) ก่อนที่จะลงนามในสัญญากับบริษัทเหล่านั้น

 

การตรวจสอบจากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรอง:คือเมื่อองค์กรบุคคลที่สามที่ผ่านการรับรองได้รับเชิญให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเพื่อให้ได้ใบรับรอง ISO:9001

 

โครงการตรวจสอบภายในของระบบการจัดการคุณภาพของโครงการ: การตรวจสอบเหล่านี้จะดำเนอนการโดยบุคลากรที่มีคุณภาพของโครงการเฉพาะและพวกเขากำลังมุ่งตรวจสอบกระบวนการภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ หมวดหมู่นี้ยังรวมไปถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงและดีไซน์เนอร์

 

การตรวจสอบภายในที่เฉพาะเจาะจงจากบริษัทแม่:  นี่คือการตรวจสอบที่ดำเนินโดยกรมคุณภาพของบริษัทแม่ โดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการตามขั้นตอนขององค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาในการร่วมค้าเช่นเดียวกัน วึ่งแต่ละคู่ค้าจะติดตามตรวจสอบระบบและประสิทธิภาพของโครงการ

 

การตรวจสอบโดยลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า: นี่คือการตรวจสอบที่ร้องขอโดยลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดด้านสัญญาที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของโครงการนั้นมีการดำเนินงาน ซึ่งโดยปกติในระหว่างการตรวจสอบ ผู้รับเหมาจะเป็นตัวแทนจากแผนกคุณภาพของโครงการ  อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ 'ลูกค้า' มีโอกาสที่จะดำเนินการตรวจสอบระหว่างการผลิต

 

การตรวจสอบมินิออดิทภายใน  การเฝ้าระวังหรือการตรวจสอบงาน: นี่มักจะเป็นการตรวจสอบสั้นจากแผนกคุณภาพของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเอกสารที่ได้จากการรับรองในไซต์ บางครั้งก็มีการดำเนินการเช่น "Quality Tours or Walks" และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการทำงานโดยตัวแทนของลูกค้าเช่นกัน

 

การตรวจสอบอื่นๆ: การตรวจสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนที่ที่ผู้บริหารร้องขอหลังจากเกิดเหตุการณ์  โดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถอยู่ในประเภทใดๆ ในข้างต้นก้ได้

 

นอกเหนือจากการตรวจสอบที่ไม่มีการวางแผนที่อาจมีการร้องขอเป็นระยะๆ ส่วนที่เหลือควรได้รับการวางแผนอย่างดีล่วงหน้าโดยผ่านตารางการตรวจสอบที่ได้ตกลงไว้

 

มีบางกรณีที่การตรวจสอบใช้โดยผู้บริหารไม่ได้เป็นมาตรการตรวจสอบเชิงรุกหรือประสิทธิภาพ แต่เป็นเครื่องมือการตรวจสอบเมื่อมีบางอย่างผิดปกติ

 

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบคือรายงานการตรวจสอบซึ่งอาจมีการระบุประเด็นดังต่อไปนี้:

1.ความไม่สอดคล้อง (NCRs)

2.ข้อสังเกตุ

3.การปรับปรุง

 

คำจำกัดความข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระบบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ตรวจสอบคือการให้จุดประสงค์และหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพบใดๆ

 

Source: http://www.qualityinconstruction.com/quality-audits-in-a-construction-project

thai good house,รับตรวจบ้าน
thai good house,รับตรวจบ้าน

7 ประเภทของการตรวจสอบคุณภาพในโครงการก่อสร้าง

การตรวจสอบออดิท (Audit) นั้นเป้นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพของโครงการก่อสร้างแต่ก็มีการมองข้ามในบ้างครั้ง โครงการต่างๆนั้นมีระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีและประเภทของการตรวจสอบที่จะใช้นั้นก็ต้องมีการการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นเริ่มต้นของโครงการ ดังนั้นประเภทของออดิทที่สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมี: ​

Copyright © 2018 Thaigoodhouse. All Rights Reserved.

081 925 8285

โทรปรึกษาเรา :

thai good house,รับตรวจบ้าน