ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More

บริการของเรา

รับตรวจบ้าน - คอนโด
โดยวิศวกร ตรวจแบบละเอียด

การตรวจบ้านหากมองแต่เพียงภายนอก เราไม่อาจทราบได้ว่ามีปัญหาร้ายแรงอะไรซ่อนอยู่บ้าง จะต้องมองให้ทะลุเห็นถึงปัญหาจากภายในและแก้ไขอย่างถูกวิธี
ที่ผ่านการกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการก่อสร้างบ้าน เพื่อสแกนปัญหาสำคัญที่อาจถูกซ่อนไว้ ให้ท่านได้บ้านที่ดี พร้อมอยู่กับคุณตลอดไป

บริษัทรับตรวจบ้านเดี่ยว ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ

บ้านเดี่ยว

บริการรับตรวจ

Learn More
บริษัทรับตรวจทาวน์เฮาส์ - ทาวน์โฮม ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ

ทาวน์เฮาส์ - ทาวน์โฮม

บริการรับตรวจ

Learn More
บริษัทรับตรวจคอนโดมิเนียม ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ

คอนโดมิเนียม

บริการรับตรวจ

Learn More

ไทยกู๊ดเฮาส์

วิศวกร ผู้ก่อตั้ง

เกียรติศักดิ์ สุวรรณมัจฉา

สย9500

“We favorably impact people, families and communities with our work, our projects and our charitable efforts. It’s an exciting place to be every day and our opportunities to contribute will grow as we continue to grow around the United States.”

ไทยกู๊ดเฮาส์ วิศวกร ผู้ก่อตั้ง | นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณมัจฉา
ไทยกู๊ดเฮาส์ วิศวกร ผู้ก่อตั้ง | นายสินธุพงษ์ ตนานนท์

สินธุพงษ์ ตนานนท์

ภย23962

“We favorably impact people, families and communities with our work, our projects and our charitable efforts. It’s an exciting place to be every day and our opportunities to contribute will grow as we continue to grow around the United States.”

ผลงานที่ผ่านมา

ไทยกู๊ดเฮาส์ รับตรวจบ้าน - คอนโด
โดยวิศวกร ตรวจแบบละเอียด

Cras mi diam, feugiat vel lorem et, congue venenatis enim. Ut sit amet lobortis
massa. In vehicula venenatis ex, ut pharetra urna ullamcorper quis.

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดหมู่ในการตรวจบ้านมีดังนี้

การตรวจบ้าน หรือคอนโด จะเป็น
การตรวจแบบละเอียดโดยตรวจตามหมวดหมู่

ยกตัวอย่างในการตรวจภายในห้องเราจะตรวจจากฝ้าเพดาน
ตรวจรอยร้าวต่างๆ, ตรวจรอยต่อฝ้าเพดาน, ตรวจการทาสีที่ทาฝ้าทาดีหรือไม ฯลฯ

Learn More
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ

เกี่ยวกับเรา

ไทยกู๊ดเฮาส์ รับตรวจบ้าน - คอนโด

พร้อมจัดทำรายงานการรับตรวจบ้าน ผู้ตรวจเป็น วิศวกรมีใบประกอบวิชาชีพมีประสบการณ์กว่า 20 ปี

เรายินดีที่จะเป็นผู้ดูแลในทุกๆขั้นตอนของการ ตรวจบ้าน ตรวจทาวน์เฮาส์ หรือตรวจคอนโด แทนท่าน ซึ่งจะมีกระบวนตรวจสอบการหลายขั้นตอนในจุดต่างๆ ของบ้าน เพื่อให้ท่านมั่นใจ ว่าท่านจะได้รับบ้านที่มีคุณภาพดีที่สุด

  • Innovative Work

Cras mi diam, feugiat vetlorem et,congue venenatis enim. Praesentull amcorper, eros quis lobortis.

  • Certified Company

Cras mi diam, feugiat vel lorem et,congue venenatis enim. Praesentullamcorper, eros quis lobortis.

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรมืออาชีพ

ขั้นตอนการใช้บริการกับเรา

แนะนำการบริการ

แอดไลน์เพื่อขอข้อมูล ในการตรวจ และราคาการใช้บริการ  (คลิ๊กเพื่อ ADD LINE)

แจ้งรายละเอียด

ลูกค้าแจ้งประเภทขนาดพื้นที่ใช้สอยชื่อโครงการและวันที่ต้องการเข้าตรวจ

จองคิวตรวจ

จองคิวมัดจำเพื่อกำหนดวัน และเวลา เข้าตรวจ

เข้าตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบในวันและเวลาตามที่ยืนยันผ่านทาง LINE

การชำระเงิน

หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าตรวจโดยเงินสด - โอนผ่านบัญชี เราจะมีใบเสร็จรับเงินให้เป็นหลักฐาน

รายงาน

เราส่งรายงานหลังจากที่ตรวจเสร็จจะส่งรายงานให้ไม่เกิน 3 วันทำการเป็นไฟล์ PDF ผ่านทางอีเมลด้วยจะส่งให้ ลูกค้า พร้อมกันและเจ้าหน้าที่โครงการ

หลังตรวจสอบ

หลังจากให้บริการตรวจสอบแล้วยังยินดีให้ คำ ปรึกษาอย่างต่อเนื่อง ลูกค้าติดปัญหายังคงสามารถสอบถามได้ตลอด

หมวดหมู่ในการรับตรวจบ้านมีดังนี้

การตรวจบ้าน หรือคอนโด จะเป็น
การตรวจแบบละเอียดโดยตรวจตามหมวดหมู่

ยกตัวอย่างในการตรวจภายในห้องเราจะตรวจจากฝ้าเพดาน
ตรวจรอยร้าวต่างๆ, ตรวจรอยต่อฝ้าเพดาน, ตรวจการทาสีที่ทาฝ้าทาดีหรือไม ฯลฯ

Learn More
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานหลังคา

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานฝ้าเพดาน

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานผนังภายในภายนอก

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานพื้น

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานประตูหน้าต่าง

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานระเบียง

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานบันได

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานไฟฟ้า

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานห้องน้ำ

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานหลังคา

หมวดงานหลังคา

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานฝ้าเพดาน

หมวดงานฝ้าเพดาน

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานผนังภายในภายนอก

หมวดงานผนังภายในภายนอก

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานพื้น

หมวดงานพื้น

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานประตูหน้าต่าง

หมวดงานประตูหน้าต่าง

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานระเบียง

หมวดงานระเบียง

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานบันได

หมวดงานบันได

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานไฟฟ้า

หมวดงานไฟฟ้า

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานห้องน้ำ

หมวดงานห้องน้ำ

บริษัทรับตรวจบ้าน - คอนโด ตรวจงานประปาและสุขาภิบาล

หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

การใช้เทคโนโลยีโดรนและอินฟาเรดในการตรวจสอบ ปลอดภัย มีความแม่นยำสูง

ทำไมเราใช้โดรนตรวจสอบ ?

โดรนมีหน้าที่ทำงานแทนคนปีนขึ้นไปบนหลังคาเพื่อตรวจสอบรายละเอียดต่างๆบนหลังคา ซึ่งคนตรวจจะมีข้อจำกัดไม่สามารถเดินได้ทุกจุดบนหลังคา

เราใช้โดรนตรวจอะไรบ้าง

  • ตรวจสอบกระเบื้องหลังคาว่ามีแผ่นบิ่นหรือแตกหรือปูไม่ได้แนวหรือเบี้ยว
  • ตรวจดูครอบสัน-ตะเข้ราง ของหลังคาว่าติดตั้งดีหรือไม่
  • ตรวจดูสิ่งสกปรกบนหลังคาไม่ว่าจะเป็นเศษปูนหรือลูกปูนที่ค้างไว้ตอนช่างทำเพื่อให้โครงการเอาออกป้องกันการตกใส่ลูกค้า
  • ตรวจดูกันสาด ปูน ที่อยู่ด้านบนสุด ว่ามีรอยร้าวผิวขัดมัน กันซึม
  • ตรวจดูรางน้ำคอนกรีตด้านบนว่ามีน้ำขังหรือไม่

การใช่โดรนตรวจสอบหลังคาเพื่ออะไรบ้าง

ในปัจจุบันการใช้โดรนในการตรวจสอบหลังคาบ้านและอาคารมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากความสามารถเฉพาะตัวของโดรนที่สามารถเอาชนะข้อจำกัดของวิธีการตรวจสอบแบบเดิมคือ การให้เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบด้วยตนเอง มีเหตุผลดังนี้:

ใช้โดรนตรวจสอบ รับตรวจบ้าน - คอนโด

ความปลอดภัย : โดรนช่วยลดความจำเป็นของผู้ตรวจสอบในการปีนหรือเข้าถึงโครงสร้างที่เป็นอันตรายเช่น หลังคา อาคารสูง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและ การเข้าถึง:โดรนสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ เข้าถึงได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้ เช่น พื้นที่คับแคบสถานที่สูงหรืออันตราย
ยากต่อการปีนขึ้นไปตรวจสอบ

ประสิทธิภาพ : โดรนสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อมูลแบบ
เรียลไทม์ช่วยให้ตรวจสอบได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การถ่ายภาพความละเอียดสูง : โดรนที่ติดตั้งกล้องและเซ็นเซอร์คุณภาพสูงสามารถจับภาพและวิดีโอที่มีรายละเอียดทำให้ผู้ตรวจสอบสามารถระบุปัญหาหรือความผิดปกติที่อาจมองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า

การตรวจสอบแบบไม่ทำให้เกิดความเสียหาย : หมายความว่า ผู้ตรวจ ไม่จำเป็นต้องมีการเดินบนกระเบื้องหลังคาหรือวัสดุมุงหลังคาอื่น – ที่กำลังตรวจสอบ เพื่อไม่ทำให้เกิดความเสียหาย จากการเดินเหยียบหลังคา

ในกรณีของการตรวจสอบหลังคา ดังที่ได้กล่าวถึง  โดรนสามารถตรวจสอบกระเบื้องหลังคา สันหลังคากันสาด และรางน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหาความเสียหาย การเยื้องศูนย์ รอยร้าวน้ำขังกันสาด หรือปัญหาอื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องมีคนปีนขึ้นไปตรวจสอบด้วยตนเองโดยรวมแล้ว โดรนได้ทำให้กระบวนการตรวจสอบ ด้วยวิธีการที่มีความปลอดภัย รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น

กล้องอินฟราเรด สามารถตรวจสอบน้ำรั่วได้อย่างไร

   กล้องอินฟราเรดหรือที่เรียกว่ากล้องถ่ายภาพความร้อนสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการระบุปัญหาการรั่วไหลของน้ำและความชื้น  เมื่อมีน้ำรั่วหรือมีความชื้น โดยพื้นที่เปียกมักจะเย็นกว่าพื้นที่แห้ง  ดังนั้นกล้องอินฟาเรดจะสามารถตรวจจับความร้อน-ความเย็นจากพื้นผิวดังกล่าวโดยแปลงเป็น เฉดสี ต่างๆ ตามอุณหภูมิที่เกิดขึ้นจริงทำให้ผู้ตรวจสามารถระบุตำแหน่งที่น้ำรั่วหรือมีความชื้น แม้ว่าจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า
ไม่ว่าจะเป็น พื้นผิวผนัง  ผิวฝ้าเพดานมุมวงกบหน้าต่าง และ ประตู หรือที่อื่นๆ ภายในบ้านทำให้สามารถระบุตำแหน่งที่ต้องแก้ไขและแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการ ได้ถูกต้อง

กล้องอินฟราเรดเพื่อตรวจงานระบบไฟฟ้า

   กล้องอินฟราเรดสามารถตรวจจับ Hotspotในระบบไฟฟ้าคือบริเวณที่มี ความร้อนสะสมมากเกินไป Hotspot เหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของปัญหาที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข เช่น สายไฟชำรุดหรือเบรกเกอร์ชำรุดการเชื่อมต่อหลวม  หรือวงจรไฟฟ้า โอเวอร์โหลด  จึงทำให้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่โครงการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ได้ทันท่วงที  ลดความเสี่ยงต่อ อันตรายจากไฟไหม้

ตรวจด้วยโดรน DJI Mavic Pro Drone - ตรวจดูกระเบื้องหลังคาปิ่น แตก, น้ำขังกันสาด,รางน้ำ

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

เหมาตรวจ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 120 ตร.ม

5,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

121 - 135 ตร.ม

5,700 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

136 - 150 ตร.ม

6,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

151 - 175 ตร.ม

6,500 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

176 - 200 ตร.ม

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

เหมาตรวจ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 120 ตร.ม

5,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

121 - 135 ตร.ม

5,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

136 - 150 ตร.ม

5,700 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

151 - 175 ตร.ม

5,900 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

176 - 200 ตร.ม

6,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

201 - 224 ตร.ม

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ขนาดพื้นที่ใช้สอย

ตรวจให้ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 25 ตร.ม

3,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

26 - 30 ตร.ม

3,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

31 - 40 ตร.ม

4,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

41 - 50 ตร.ม

4,500 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

51 ตร.ม ขึ้นไป

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

หมายเหตุ : ค่าบริการที่แจ้งในตารางยังไม่รวมค่าเดินทาง

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ถ้าลูกค้าต้องการให้ตรวจในต่างจังหวัดคิดเพิ่มค่าเดินทางดังนี้

จังหวัด

เพิ่มราคา

นครปฐม

1,500 บาท

ชลบุรี

1,500 บาท

ศรีราชา

1,500 บาท

พัทยา

2,000 บาท

ระยอง

3,000 บาท

Blog New

5 เหตุผลที่ควรจ้างวิศวกรตรวจบ้าน-ตรวจคอนโด มาตรวจแทนคุณ


การซื้อบ้านและคอนโดนั้นเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตแต่หลายคนไม่ได้ให้ความสำคัญกับการตรวจบ้านหรือตรวจคอนโดโดยคิดว่าน่าจะตรวจด้วยตนเองได้ไม่น่ายากแต่คุณทราบหรือไม่ว่า หลายหลายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในบ้านและคอนโดนั้นมองด้วยตาเปล่าไม่เจอ

Read More

คู่มือตรวจคอนโดมือสอง ฉบับละเอียด


ก่อนตัดสินใจซื้อคอนโดมือสองการตรวจคอนโดด้วยตัวเองเป็นสิ่งสำคัญ ช่วยให้คุณประเมินสภาพ ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ และประเมินค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่อาจเกิดขึ้นในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงภายหลัง คู่มือนี้รวบรวมรายละเอียด และขั้นตอน สำหรับการตรวจสอบคอนโดมือสอง

Read More

10 ข้อ วิธีตรวจสอบพื้นกระเบื้องในห้องน้ำ ด้วยตนเอง

ตรวจสอบทางระบายน้ำและช่องระบายน้ำ Floor drain ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมหรือไม่ตำแหน่งที่เหมาะสมควรอยู่บริเวณมุมของห้องและควรมีรูระบายน้ำทิ้งทั้งโซนที่อาบน้ำและโซนแห้ง ตรวจสอบดูว่ามีน้ำขังพื้นที่จุดไหนบ้างโดยการใช้เทน้ำหรือฉีดน้ำทดสอบทิ้งไว้สักระยะ

Read More
© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา