ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More
การตรวจสอบการก่อสร้างช่วยควบคุมต้นทุนโครงการได้อย่างไร​

การตรวจสอบการก่อสร้างช่วยควบคุมต้นทุนโครงการได้อย่างไร​

หากกล่าวถึงคำว่าโครงการก่อสร้างแล้วย่อมเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและถือเป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินก้อนใหญ่สำหรับองค์กรด้วยเหตุนี้ โครงการก่อสร้างจึงมักใช้เวลาและส่วนใหญ่มีราคาแพงกว่าที่ควรจะเป็น 1-2%  ในความเป็นจริงแล้ว องค์กรสามารถลดค่าใช้จ่ายส่วนนี้ได้ด้วยการตรวจสอบการก่อสร้าง ซึ่งนอกจากจะเป็นผลดีต่อองค์กรในเรื่องการพัฒนาระบบควบคุมขององค์กร การประหยัดต้นทุนเพื่อนำไปใช้ต่อในโครงการอนาคต และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร โดยเฉพาะกับนักลงทุนโครงการซึ่งให้ความสำคัญกับการนำเงินลงทุนของพวกเขาไปใช้ลงทุนอย่างชาญฉลาด

องค์กรได้รับประโยชน์จากการตรวจสอบงานก่อสร้างได้อย่างไร?
การตรวจสอบการก่อสร้างที่มีการกำกับดูแลที่ดี ประกอบด้วย การมีผู้ตรวจสอบการก่อสร้างที่มีประสบการณ์ระหว่างอยู่ในสัญญาซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ รวมไปถึงช่วยให้องค์กรบริหารความเสี่ยงและปกป้องสิทธิขององค์กรที่มีได้อีกด้วย ยิ่งองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะยิ่งช่วยให้องค์กรมีความประหยัดในการบริหารต้นทุนได้มากขึ้นเท่านั้น

การมีส่วนร่วมในช่วงต้นทำให้ประหยัดได้มากกว่าการตรวจสอบการขายลดราคาแบบสแตนด์อะโลน การนำผู้สอบบัญชีมาให้ในระหว่างระยะทำสัญญาจะช่วยให้คุณทราบถึงความเสี่ยงและสิทธิตามสัญญาของคุณได้รับความคุ้มครอง

ในการตรวจสอบการก่อสร้างคุณต้องศึกษาข้อกำหนดของสัญญา ระบุการคิดราคาส่วนเกิน เสนอแนะวิธีจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้นและตรวจสอบขั้นตอนการควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าได้ว่าทำงานอย่างถูกต้องเหมาะสม  การตรวจสอบเหล่านี้จะทำให้ทุกฝ่ายมีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง

กระบวนการนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อเจ้าของธุรกิจเท่านั้น แต่ยังเป็นประโยชน์กับบริษัทรับเหมาก่อสร้างอีกด้วย การตรวจสอบงานก่อสร้างช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเงินแต่ละส่วนของโครงการได้รับการจัดการและตรวจสอบอย่างดีซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของธุรกิจกับบริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพราะเมื่อคุณทำการตรวจสอบค่าใช้จ่ายและพิจารณาลงรายละเอียดแต่ละรายการไปก็จะช่วยลดระยะเวลานับจากที่โครงการแล้วเสร็จไปจนกระทั่งผู้รับเหมาได้รับชำระเงินงวดสุดท้ายลงอย่างมีนัยยะสำคัญ ระยะเวลาดังกล่าวที่ลดลงไปนี้ต่างช่วยให้คุณและผู้รับเหมามีเวลาและเงินมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โครงการที่ได้รับการจัดการและมีการควบคุมอย่างดียังช่วยลดโอกาสเกิดความขัดแย้ง การเจรจาต่อรองต่างๆ เมื่อสิ้นสุดโครงการซึ่งนำไปสู่การดำเนินคดี

ทำไมจึงต้องมีผู้ตรวจสอบ?
ในขณะที่ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างและตัวแทนเจ้าของโครงการมองไปที่ด้านการเงินของโครงการบทบาทของพวกเขาแตกต่างจากผู้ตรวจสอบ ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างมุ่งเน้นไปที่ตัวโครงการกำหนดเวลาผู้รับเหมาและวิธีการก่อสร้าง แม้จะยังมุ่งเน้นด้านการเงิน แต่ก็มาจากมุมมองของผู้รับเหมานั่นเอง

ส่วนตัวแทนของเจ้าของโครงการนั้น มักมุ่งเน้นไปที่การจัดการทรัพยากรการก่อสร้างการให้คำปรึกษาแก่เจ้าของโครงการเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการก่อสร้างการยึดมั่นในแผนงานกำหนดเวลาของสถาปนิก และยังมีการทบทวนคำขอรับการชำระเงินของผู้รับเหมาว่ามีความเหมาะสมเพียงใด

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่ผู้ตรวจสอบมุ่งเน้นคือ การควบคุมทางการเงินที่รัดกุม เขาหรือเธอจะตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสอดคล้องกับสัญญาและทำงานร่วมกับตัวแทนของเจ้าของโครงการเพื่อจัดการกระบวนการทั้งหมดผู้ตรวจสอบจะพิจารณาโครงสร้างต้นทุนโครงการซึ่งรวมถึงต้นทุนของผู้รับเหมาช่วงค่าใช้จ่ายสั่งซื้อความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมาและการปฏิบัติตามสัญญาอีกด้วย

ที่มา: http://bswllc.com/building-wisely-how-construction-audits-can-help-control-project-costs/

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา

เบอร์โทร
081-925-8285
เบอร์โทร
081-925-8285