เบอร์โทร
081-925-8285

ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More
7 ประเภทของการตรวจสอบคุณภาพในโครงการก่อสร้าง​

7 ประเภทของการตรวจสอบคุณภาพในโครงการก่อสร้าง​

การตรวจสอบออดิท (Audit) นั้นเป้นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการจัดการคุณภาพของโครงการก่อสร้างแต่ก็มีการมองข้ามในบ้างครั้ง โครงการต่างๆนั้นมีระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีและประเภทของการตรวจสอบที่จะใช้นั้นก็ต้องมีการการตัดสินใจโดยส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในขั้นเริ่มต้นของโครงการ ดังนั้นประเภทของออดิทที่สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างจะมี:

การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นหรือการตรวจสอบก่อนการเลือก:
การตรวจสอบที่องค์กรหรือโครงการใช้เพื่อประเมินระบบของผู้รับเหมาช่วงหรือผู้จัดจำหน่าย (รวมถึงดีไซน์เนอร์) ก่อนที่จะลงนามในสัญญากับบริษัทเหล่านั้น

การตรวจสอบจากบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการรับรอง:
คือเมื่อองค์กรบุคคลที่สามที่ผ่านการรับรองได้รับเชิญให้ตรวจสอบโครงการก่อสร้างเพื่อให้ได้ใบรับรอง ISO:9001

โครงการตรวจสอบภายในของระบบการจัดการคุณภาพของโครงการ:
การตรวจสอบเหล่านี้จะดำเนินการโดยบุคลากรที่มีคุณภาพของโครงการเฉพาะและพวกเขากำลังมุ่งตรวจสอบกระบวนการภายในที่ได้จัดตั้งขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะ หมวดหมู่นี้ยังรวมไปถึงการตรวจสอบเกี่ยวกับผู้รับเหมาช่วงและดีไซน์เนอร์

การตรวจสอบภายในที่เฉพาะเจาะจงจากบริษัทแม่:  
นี่คือการตรวจสอบที่ดำเนินโดยกรมคุณภาพของบริษัทแม่ โดยทั่วไปจะมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามประสิทธิภาพของโครงการตามขั้นตอนขององค์กร สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมดาในการร่วมค้าเช่นเดียวกัน วึ่งแต่ละคู่ค้าจะติดตามตรวจสอบระบบและประสิทธิภาพของโครงการ

การตรวจสอบโดยลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้า:
นี่คือการตรวจสอบที่ร้องขอโดยลูกค้าหรือตัวแทนของลูกค้าเพื่อให้แน่ใจว่าข้อกำหนดด้านสัญญาที่เกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของโครงการนั้นมีการดำเนินงาน ซึ่งโดยปกติในระหว่างการตรวจสอบ ผู้รับเหมาจะเป็นตัวแทนจากแผนกคุณภาพของโครงการ  อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่ 'ลูกค้า' มีโอกาสที่จะดำเนินการตรวจสอบระหว่างการผลิต

การตรวจสอบมินิออดิทภายใน  การเฝ้าระวังหรือการตรวจสอบงาน:
นี่มักจะเป็นการตรวจสอบสั้นจากแผนกคุณภาพของโครงการเพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามเอกสารที่ได้จากการรับรองในไซต์ บางครั้งก็มีการดำเนินการเช่น "Quality Tours or Walks" และก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีการทำงานโดยตัวแทนของลูกค้าเช่นกัน

การตรวจสอบอื่นๆ:
การตรวจสอบเหล่านี้ส่วนใหญ่จะไม่มีการวางแผนที่ที่ผู้บริหารร้องขอหลังจากเกิดเหตุการณ์  โดยทั่วไปแล้วพวกเขาสามารถอยู่ในประเภทใดๆ ในข้างต้นก้ได้

นอกเหนือจากการตรวจสอบที่ไม่มีการวางแผนที่อาจมีการร้องขอเป็นระยะๆ ส่วนที่เหลือควรได้รับการวางแผนอย่างดีล่วงหน้าโดยผ่านตารางการตรวจสอบที่ได้ตกลงไว้

มีบางกรณีที่การตรวจสอบใช้โดยผู้บริหารไม่ได้เป็นมาตรการตรวจสอบเชิงรุกหรือประสิทธิภาพ แต่เป็นเครื่องมือการตรวจสอบเมื่อมีบางอย่างผิดปกติ

ผลลัพธ์ของการตรวจสอบคือรายงานการตรวจสอบซึ่งอาจมีการระบุประเด็นดังต่อไปนี้:1.ความไม่สอดคล้อง (NCRs)2.ข้อสังเกตุ3.การปรับปรุง

คำจำกัดความข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระบบและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับผู้ตรวจสอบคือการให้จุดประสงค์และหลักฐานที่เป็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการพบใดๆ

Source: http://www.qualityinconstruction.com/quality-audits-in-a-construction-project

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา

เบอร์โทร
081-925-8285