เบอร์โทร
081-925-8285

ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More
ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง สามารถมอบประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้อย่างไร?​

ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง สามารถมอบประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้อย่างไร?​

ผู้ที่เป็นเจ้าของงานก่อสร้าง และผู้รับเหมา สามารถประหยัดเวลา, เงิน และมีความมุ่งมั่น จากการลงทุนในบริการตรวจสอบงานก่อสร้างที่มีความชำนาญ เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับการควบคุมค่าใช้จ่าย และตรวจสอบถึงเงื่อนไขในสัญญาว่ามีความเหมาะสมกับงานหรือไม่          

ในขณะที่ผู้จัดการการก่อสร้าง และตัวแทนของเจ้าของการก่อสร้าง ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเงิน ซึ่งหน้าที่ของพวกเขาจะแตกต่างไปจากผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดการการก่อสร้างนั้น จะมุ่งเน้นในการดำเนินการ, ตารางงาน, ผู้รับเหมา และวิธีการที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งพวกเขาก็น่าจะมุ่งเน้นในเรื่องการเงินด้วย แต่นี่คือมุมมองจากผู้รับเหมา          

หากตัวแทนมีความเกี่ยวข้องด้วย บุคคลนี้จะมีแนวโน้มที่จะมุ่งเน้นในเรื่องการจัดการทรัพยากรในการก่อสร้าง ให้คำแนะนำเจ้าของถึงวิธีการและขั้นตอนในการก่อสร้าง และทำให้มั่นใจว่างานเป็นไปตามแบบแผนและสถาปัตยกรรมที่ตั้งใจไว้ เขาหรือเธอผู้นั้น ยังทำหน้าที่พิจารณาถึงค่าใช้จ่าย ที่ผู้รับเหมาได้ร้องขอ เพื่อดูว่ามันมีความสมเหตุสมผลหรือไม่          

สิ่งที่ผู้ตรวจสอบกระทำคือการมุ่งเน้นในเรื่องของการควบคุมค่าใช้จ่าย ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง ให้สัมพันธ์กับเงื่อนไขในสัญญา โดยที่จะดำเนินการให้ทุกฝ่ายดำเนินไปในแนวทางเดียวกัน ค่อยๆ ปรับมุมมองของแต่ละฝ่ายที่อนุโลมกันได้, ระบุปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ และให้ดำเนินการแก้ไข ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะส่งผลต่อการก่อสร้าง นอกจากนี้ การจัดการที่ดี และมีการตรวจสอบโครงการอยู่เสมอ จะช่วยลดปัญหาต่างๆ เพิ่มความเร็วในการดำเนินการ และลดโอกาสเกิดการฟ้องร้อง ที่มีค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก

มุมมองของเจ้าของโครงการ
         เจ้าของโครงการจะได้รับผลประโยชน์ จากผู้ตรวจสอบงานก่อสร้าง เพราะผลของการดำเนินการที่ได้ จะช่วยปรับปรุงสิ่งที่ได้รับกลับมาจากการลงทุน ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดความเสี่ยง นั่นเป็นเพราะผู้ตรวจสอบเหล่านี้ ได้มีการควบคุมเรื่องการเงิน จากเงินทุนทั้งหมด ซึ่งช่วยให้ผู้ที่ลงทุนในการก่อสร้างนั้น มั่นใจว่าเงินลงทุนถูกทำไปใช้อย่างชาญฉลาด

         การมีส่วนร่วมในช่วงแรก จะทำให้ประหยัดมากกว่าแบบการทำงานคนเดียว โดยที่ไม่มีผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง การใช้บริการจากผู้ตรวจสอบ จะเริ่มเมื่อถึงช่วงที่มีผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น ด้วยการหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณประเมินความเสี่ยงและความถูกต้องภายใต้สัญญาได้ด้วย

         ในการตรวจสอบการก่อสร้างนั้น ผู้ตรวจจะทำการพิจารณาเงื่อนไขในสัญญา, ระบุส่วนที่มีค่าใช้จ่ายมากเกินไป, ให้คำแนะนำในการประเมินความเสี่ยงที่ดีกว่า และตรวจสอบการควบคุมการดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจว่ามันจะทำงานได้อย่างเหมาะสม การตรวจสอบนี้ จะพิจารณาถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน เพื่อให้มั่นใจว่ามันสอดคล้องกับสัญญาที่ระบุไว้ และทำงานร่วมกับตัวแทนของเจ้าของโครงการ เพื่อบริหารกระบวนการทั้งหมด ผู้ตรวจสอบจะพิจารณาถึงโครงสร้างราคาของโครงการ ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในผู้รับเหมารายย่อย, การใช้จ่ายสั่งซื้อสินค้าต่างๆ และความสัมพันธ์หว่างผู้รับเหมา กับพันธะที่ระบุไว้ตามสัญญา

ในมุมมองของผู้รับเหมาก่อสร้าง
         ผู้ตรวจสอบการก่อสร้าง จะทำให้ผู้รับเหมามั่นใจว่า เงินทุนที่นำมาใช้ในโครงการนั้น มีการบริหารจัดการที่ดี และได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง ซึ่งช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีกับข้าวของธุรกิจ และบริษัทรับเหมา ยกตัวอย่างเช่น ผู้รับเหมารายใหญ่ เราได้ตรวจสอบโครงการให้กับพวกเขาทั่วประเทศ เพราะพวกเขาต้องการทราบว่าตอนนี้เงินลงทุนก้อนนั้นอยู่ที่ใด ก่อนที่ลูกค้าจะสั่งให้ดำเนินการ สำหรับผู้รับเหมาแล้ว หน้าที่ดังกล่าวถือว่าเกินขอบเขตตามที่ลูกค้าได้ตั้งใจไว้

         เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบแล้ว ต้นทุนจะได้รับการประเมิน และโครงสร้างราคาจะถูกพิจารณาอย่างถี่ถ้วน นี่จะช่วยลดระยะเวลาในถอนอุปกรณ์ชั่วคราว ซึ่งเป็นช่วงที่จะมีการส่งมอบงานครั้งสุดท้าย จนกระทั่งผู้รับเหมาได้รับเงินเต็มอัตรา การที่ระยะเวลาส่งมอบงานครั้งสุดท้าย ถูกร่นเข้ามาใกล้มากขึ้น จะทำให้ผู้รับเหมาประหยัดเวลา, ค่าใช้จ่าย และการลงแรงอีกด้วย

แหล่งที่มา:
https://www.bswllc.com/resources-articles-how-construction-audits-create-a-winwin-relationship

ความรู้ที่น่าสนใจอื่นๆ

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา

เบอร์โทร
081-925-8285