ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More

ที่อยู่ของเรา บริษัทรับตรวจบ้าน

ที่ตั้ง : 340 ซอยแสนสุข ถนนสุขุมวิท 36 เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์มือถือ : 081 - 9258285
โทรศัพท์ :  02 - 2586387
อีเมล : thaigoodhouse.com@gmail.com
Line : sinthupong

Scan QR Code : Line

ติดต่อเรา

Copyright © 2023 Thaigoodhouse. All Rights Reserved.

ติดต่อเรา