ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More

sample home inspection report

ตัวอย่างรายงานตรวจบ้าน

จากประสบการณ์ ในสายงานการก่อสร้างทั้งในด้านของ ผู้ออกแบบ , วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง  จึงทำให้เราสามารถมองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง มีความรู้ความเข้าใจในการ ตรวจบ้านของท่านโดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งสามารถแนะนำแนวทาง วิธีการแก้ไข ปัญหาต่างๆในการตรวจบ้าน อย่างถูกวิธีเพื่อให้ท่านได้ บ้าน ที่ดีที่สุดการตรวจดีเฟก ( Defect ) หรือข้อบกพร่องแจ้งแก้ไข จะต้องมองให้ทะลุเห็นถึงปัญหาจากภายในและแก้ไขอย่างถูกวิธีบริษัทฯของเรามีวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจบ้านอย่างมืออาชีพ ที่ผ่านการกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการก่อสร้างบ้าน  เพื่อสแกนปัญหาสำคัญที่อาจถูกซ่อนไว้ ให้ท่านได้บ้านที่ดี พร้อมอยู่กับคุณตลอดไป

ร่วมงานกับเรา

บริษัทรับตรวจบ้านและคอนโดโดยวิศวกรมืออาชีพ

working photos

ภาพถ่ายการทำงาน

งานบันได

งานหลังคา

งานประตูหน้าต่าง

งานฝ้าเพดาน

งานประปา

งานผนังภายใน

งานห้องน้ำ

งานไฟฟ้า

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา