เบอร์โทร
081-925-8285

ไทย กู๊ด เฮาส์

THAI GOOD HOUSE

We inspect houses and condos.

รับตรวจบ้าน โดยวิศวกรแบบละเอียด

ตรวจสอบบ้านโดยวิศวกรมืออาชีพ

จัดทำรายงานการตรวจ + ภาพถ่าย

ใช้โดรนตรวจสอบอย่างละเอียด

ตรวจสอบครอบคลุมทั้งบ้าน

Read More

ผลงานที่ผ่านมา

ไทยกู๊ดเฮาส์ รับตรวจบ้าน - คอนโด
โดยวิศวกร ตรวจแบบละเอียด

Cras mi diam, feugiat vel lorem et, congue venenatis enim. Ut sit amet lobortis
massa. In vehicula venenatis ex, ut pharetra urna ullamcorper quis.

รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน
รับตรวจบ้านก่อนโอน รับจ้างตรวจคอนโด
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ
รับตรวจบ้าน บริษัทตรวจรับบ้าน ตรวจคอนโดก่อนโอน | ไทยกู๊ดเฮาส์ โดยวิศวกรตรวจบ้านมืออาชีพ

ไทย กู๊ด เฮาส์ บริษัทตรวจรับบ้าน - ตรวจคอนโด

ทำไมต้องตรวจบ้าน ?

การก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปกว่า 90% นั้น บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะใช้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หลายรายในการสร้างบ้านภายในโครงการโดยคุณภาพ ในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละรายที่จะเข้ามารับงานก่อสร้างก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง จากนั้นก็กำหนดงบประมาณในการก่อสร้างไว้ให้ผู้รับเหมา และมีพนักงานของบริษัทฯ ( โฟร์แมน , วิศวกร ) คอยควบคุม ตรวจสอบดูแลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของบ้านที่สร้างออกมา ตั้งแต่ เรื่องงบประมาณหากต่ำเกินไปก็หาผู้รับเหมาดีๆยาก ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำก็ต้องตั้งธง ทำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกทางเท่าที่ทำได้ และก็ส่งผลต่อไปถึงโฟร์แมน และ วิศวกร ที่ทำหน้าที่ตรวจบ้าน ระหว่างทำการก่อสร้างก็ต้องทำงานอย่างยากลำบากมากขึ้นเพราะต้องคอยจับตา ป้องกันการลักไก่ของผู้รับเหมาตลอดเวลา จะเห็นว่ากว่าการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งจะเสร็จนั้นมีอุปสรรคปัญหามากมาย การตรวจบ้านหากมองแต่เพียงภายนอก เราไม่อาจทราบได้ว่ามีปัญหาร้ายแรงอะไรซ่อนอยู่บ้าง

การตรวจดีเฟก ( Defect ) หรือข้อบกพร่องแจ้งแก้ไข จะต้องมองให้ทะลุเห็นถึงปัญหาจากภายในและแก้ไขอย่างถูกวิธี บริษัทฯของเรามีวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจบ้านอย่างมืออาชีพ ที่ผ่านการกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการก่อสร้างบ้าน เพื่อสแกนปัญหาสำคัญที่อาจถูกซ่อนไว้ ให้ท่านได้บ้านที่ดี พร้อมอยู่กับคุณตลอดไป

ไทยกู๊ดเฮาส์

วิศวกร ผู้ก่อตั้ง

เกียรติศักดิ์ สุวรรณมัจฉา

สย9500

“We favorably impact people, families and communities with our work, our projects and our charitable efforts. It’s an exciting place to be every day and our opportunities to contribute will grow as we continue to grow around the United States.”

เกียรติศักดิ์ สุวรรณมัจฉา
สินธุพงษ์ ตนานนท์

สินธุพงษ์ ตนานนท์

ภย23962

“We favorably impact people, families and communities with our work, our projects and our charitable efforts. It’s an exciting place to be every day and our opportunities to contribute will grow as we continue to grow around the United States.”

ไทย กู๊ด เฮาส์

หมวดหมู่ในการตรวจบ้านมีดังนี้

การตรวจบ้าน หรือคอนโด จะเป็นการตรวจแบบละเอียดโดยตรวจตามหมวดหมู่ยกตัวอย่าง ในการตรวจภายในห้อง เราจะตรวจจาก ฝ้าเพดาน ตรวจรอยร้าวต่างๆ, ตรวจรอยต่อฝ้าเพดาน, ตรวจการทาสีที่ทาฝ้าทาดีหรือไม่, ระบบไฟแสงสว่าง  ตรวจผนังเราจะตรวจไปทีละผนังของห้อง ตรวจเรื่องสี การฉาบ รอยร้าวที่เกิดขึ้นดูว่า รอยร้าวมีสาเหตจากโครงสร้างหรือ เป็นรอยร้าวปรกติ ฯลฯ ถัดมาที่บัวเชิงผนังดูเรื่องรอยต่อ และการติดตั้งได้มาตรฐานหรือไม่ การซีลซิลิโคนที่ขอบเรียบร้อยได้มาตรฐานดีหรือไม่ ฯลฯ, ตรวจพื้น โดยต้องดูว่าพื้นเป็นพื้นชนิดไหน  เราก็จะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพื้น , ถัดไปก็จะตรวจดูเรื่องระบบไฟฟ้าภายในห้องเช่น  ตรวจสอบสวิตช์ไฟ ระบบแสงสว่าง  ปลั๊กไฟต่อสายดินหรือไม่  การติดตั้งเรียบร้อย  ดีหรือไม่เป็นต้น..

รับจ้างตรวจคอนโด, รับจ้างตรวจบ้าน

10 จุดที่ตรวจสอบพร้อมรายละเอียด

หมวดงานหลังคา - รับตรวจคอนโด ตรวจงานหลังคา

1

หมวดงานหลังคา

 • บินโดรน ตรวจสอบ รอยแตกบิ่นหลังคาครอบสัน รางน้ำ กันสาด ด้านบน
  ตรวจสอบดูการรั่วซึมจากหลังคาโดยดูจากคราบน้ำ
 • ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าใต้หลังคามีการเดินท่อถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
 • ตรวจสอบโครงหลังคาและฉนวนกันความร้อน
หมวดงานฝ้าเพดาน - รับตรวจคอนโด ตรวจงานฝ้าเพดาน

2

หมวดงานฝ้าเพดาน

 • ตรวจสอบโครงฝ้าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
 • ตรวจสอบงานทาสีและรอยต่อของฝ้าเพดาน
 • ตรวจสอบด้วยกล้อง อินฟาเรด ดูน้ำรั่วซึม
หมวดงานผนังภายในภายนอก - รับตรวจคอนโด ตรวจงานผนังภายในภายนอก

3

หมวดงานผนังภายในภายนอก

 • ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีภายในทั้งหมด
 • ตรวจสอบ wallpaper รอยต่อต่าง ๆคราบกาวความเรียบร้อยในการติดตั้ง
 • ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งบัวเชิงผนังทิ้งหมด
 • ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีผนังภายนอกทั้งหมดรวมถึงรั้วบ้านด้วย
หมวดงานพื้น - รับตรวจคอนโด ตรวจงานพื้น

4

หมวดงานพื้น

 • ตรวจสอบพื้นลามิเนตยวบ และรอยต่อต่าง ๆ รวมถึงตัวจบพื้นว่าติดตั๋งดีหรือไม่
 • ตรวจสอบพื้นกระเบื้องว่ามีร่อนและมีกระเดิดหรือไม่รวมไปถึงงานยาแนวต่างๆ
 • ตรวจสอบงานบัวเชิงผนัง รอยต่อต่างๆ การซีลชิลิโคนขอบบัวเชิงผนังทั้งหมดในบ้าน
 • ตรวจสอบพื้นโรงรถมีน้ำขังหรือไม่
หมวดงานประตูหน้าต่าง - รับตรวจคอนโด ตรวจงานประตูหน้าต่าง

5

หมวดงานประตูหน้าต่าง

 • ตรวจสอบด้วยกล้อง อินฟาเรด ดูน้ำรั่วซึม
 • ตรวจสอบกระจกระบบล็อค รางเลื่อนและงานสีหน้าต่างทุกบาน
 • ตรวจสอบการเก็บงานสีผนังข้างวงกบหน้าต่างและงานเซาะร่องต่างๆ
 • ตรวจสอบการใช้งานและกระจกหน้าต่างบานเกล็ด
 • ตรวจสอบการติดตั้งช่องห่างระหว่างวงกบกับประตู
 • ตรวจสอบบานพับลูกบิด กลอน และความเรียบร้อยงานทาสีประตูทุกบาน
 • ตรวจสอบการติดตั้ง ตัวหยุดประตู door stop
 • ตรวจสอบการติดตั้ง ตัวตรวจสอบงานติดตั้งซับวงกบประตูประตู door stopตรวจสอบงานติดตั้งชับวงกบประตู
หมวดงานระเบียง, รับจ้างตรวจคอนโด

6

หมวดงานระเบียง

 • ตรวจสอบน้ำขังพื้นกระเบื้องพื้นล่อน-กระเดิดหรือไม่
 • ตรวจสอบงานเชื่อมโครงราวระเบียงเหล็กและงานทาสี
 • ตรวจสอบรูระบายน้ำระเบียง floor drain
หมวดงานบันได - บริษัทตรวจรับบ้านนบันได

7

หมวดงานบันได

 • ตรวจสอบการติดตั้งลูกนอนและราวบันใดว่าแน่นหนาและได้ระนาบหรือไม่
 • ตรวจสอบงานทำสีไม้บันไดลูกตั้งสีลูกนอนสีโครงเหล็กบันใดสีราวบันใด
หมวดงานห้องน้ำ - บริษัทรับตรวจบ้าน

8

หมวดงานห้องน้ำ

 • ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
 • ตรวจสอบจานปูกระเบื้องพื้นมีตันกำเนิดหรือน้ำขังหรือไม่
 • ตรวจสอบงานยาแนวพื้นและผนังกระเบื้อง
 • ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทุกชิ้นว่าทำงานได้ดีหรือไม่มีน้ำรั่วเสริมหรือไม่
 • ตรวจสอบกระจกเงามีปรอทเสื่อมหรือรอยบิ่นหรือไม่
 • ตรวจสอบกระจกกั้นอาบน้ำตรวจสอบรูระบายน้ำ floor drain
หมวดงานไฟฟ้า - ตรวจบ้าน เจ้าไหนดี

9

หมวดงานไฟฟ้า

 • ตรวจสอบการทำงานของดวงโคมทุกดวง
 • ตรวจสอบสายดินที่เต้ารับทุกตัว
 • ตรวจสอบการทำงานของสวิตซ์ไฟทุกตัวในบ้าน
 • ตรวจสอบกำลังวัตไฟฟ้าของบ้าน
 • ตรวจสอบความเย็นของแอร์
 • ตรวจสอบเตาไฟฟ้าที่ชุดครัว
 • ตรวจสอบเครื่องดูดควันที่ชุดครัว
หมวดงานประปาและสุขาภิบาล - รับตรวจคอนโด ตรวจงานประปาและสุขาภิบาล

10

หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

 • ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมจากก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆหรือไม่
 • ตรวจสอบการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำโดยการขังน้ำทิ้งไว้
 • ตรวจสอบถังบำบัดถังดักไขมัน
 • ตรวจสอบระบบระบายน้ำนอกบ้านบ่อพักต่างๆ

หมวดงานหลังคา

ตรวจสอบดูการรั่วซึมจากหลังคาโดยดูจากคราบนำ
ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าใต้หลังคามีการเดินท่อถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบโครงหลังคาและฉนวนกันความร้อน

หมวดงานผนังภายในภายนอก

ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีภายในทั้งหมด
ตรวจสอบ wallpaper รอยต่อต่าง ๆคราบกาวความเรียบร้อยในการติดตั้ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งบัวเชิงผนังทิ้งหมด
ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีผนังภายนอกทั้งหมดรวมถึงรั้วบ้านด้วย

หมวดงานประตูหน้าต่าง

ตรวจสอบกระจกระบบล็อค รางเลื่อนและงานสีหน้าต่างทุกบาน
ตรวจสอบการเก็บงานสีผนังข้างวงกบหน้าต่างและงานเซะร่องต่างๆ
ตรวจสอบการใช้งานและกระจกหน้าต่างบานเกล็ด
ตรวจสอบการติดตั้งช่องห่างระหว่างวงกบกับประตู
ตรวจสอบบานพับลูกบิด กลอน และความเรียบร้อยงานทาสีประตูทุกบาน
ตรวจสอบการติดตั้ง ตัวหยุดประตู door stopตรวจสอบงานติดตั้งชับวงกบประตู

หมวดงานบันได

ตรวจสอบการติดตั้งลูกนอนและราวบันใดว่าแน่นหนาและได้ระนาบหรือไม่
ตรวจสอบงานทำสีไม้บันไดลูกตั้งสีลูกนอนสีโครงเหล็กบันใดสีราวบันใด

หมวดงานไฟฟ้า

ตรวจสอบการทำงานของดวงโคมทุกดวง
ตรวจสอบสายดินที่เต้ารับทุกตัว
ตรวจสอบการทำงานของสวิตซ์ไฟทุกตัวในบ้าน
ตรวจสอบกำลังวัตไฟฟ้าของบ้าน
ตรวจสอบความเย็นของแอร์
ตรวจสอบเตาไฟฟ้าที่ชุดครัว
ตรวจสอบเครื่องดูดควันที่ชุดครัว

หมวดงานฝ้าเพดาน

ตรวจสอบโครงฝ้าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบงานทาสีและรอยต่อของฝ้าเพดาน

หมวดงานพื้น

ตรวจสอบพื้นลามิเนตยวบ และรอยต่อต่าง ๆ รวมถึงตัวจบพื้นว่าติดตั๋งดีหรือไม่
ตรวจสอบพื้นกระเบื้องว่ามีร่อนและมีกระเดิดหรือไม่รวมไปถึงงานยาแนวต่างๆ
ตรวจสอบงานบัวเชิงผนัง รอยต่อต่างๆ การซีลชิลิโคนขอบบัวเชิงผนังทั้งหมดในบ้าน
ตรวจสอบพื้นโรงรถมีน้ำขังหรือไม่

หมวดงานระเบียง

ตรวจสอบน้ำขังพื้นกระเบื้องพื้นล่อน-กระเดิดหรือไม่
ตรวจสอบงานเชื่อมโครงราวระเบียงเหล็กและงานทาสี
ตรวจสอบรูระบายน้ำระเบียง floor drain

หมวดงานห้องน้ำ

ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
ตรวจสอบจานปูกระเบื้องพื้นมีตันกำเนิดหรือน้ำขังหรือไม่
ตรวจสอบงานยาแนวพื้นและผนังกระเบื้อง
ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทุกชิ้นว่าทำงานได้ดีหรือไม่มีน้ำรั่วเสริมหรือไม่
ตรวจสอบกระจกเงามีปรอทเสื่อมหรือรอยบิ่นหรือไม่
ตรวจสอบกระจกกั้นอาบน้ำตรวจสอบรูระบายน้ำ floor drain

หมวดงานประปาและสุขาภิบาล

ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมจากก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆหรือไม่
ตรวจสอบการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำโดยการขังน้ำทิ้งไว้
ตรวจสอบถังบำบัดถังดักไขมัน
ตรวจสอบระบบระบายน้ำนอกบ้านบ่อพักต่างๆ

ตรวจด้วยโดรน DJI Mavic Pro Drone - ตรวจดูกระเบื้องหลังคาปิ่น แตก, น้ำขังกันสาด,รางน้ำ

ตารางราคา

คลิกแตะรูปด้านล่างเพื่อดูตารางราคา

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

เหมาตรวจ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 120 ตร.ม

5,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

121 - 135 ตร.ม

5,700 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

136 - 150 ตร.ม

6,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

151 - 175 ตร.ม

6,500 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

176 - 200 ตร.ม

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

เหมาตรวจ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 120 ตร.ม

5,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

121 - 135 ตร.ม

5,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

136 - 150 ตร.ม

5,700 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

151 - 175 ตร.ม

5,900 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

176 - 200 ตร.ม

6,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

201 - 224 ตร.ม

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ขนาดพื้นที่ใช้สอย

ตรวจให้ 2 ครั้ง

ตรวจครั้งที่ 3

ตรวจครั้งที่ 4

ไม่เกิน 25 ตร.ม

3,000 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

26 - 30 ตร.ม

3,500 บาท

1,500 บาท

1,500 บาท

31 - 40 ตร.ม

4,000 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

41 - 50 ตร.ม

4,500 บาท

2,000 บาท

2,000 บาท

51 ตร.ม ขึ้นไป

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

ราคาพิเศษ

หมายเหตุ : ค่าบริการที่แจ้งในตารางยังไม่รวมค่าเดินทาง

สอบถามราคา

Add line

โทรหาเรา

ถ้าลูกค้าต้องการให้ตรวจในต่างจังหวัดคิดเพิ่มค่าเดินทางดังนี้

จังหวัด

เพิ่มราคา

นครปฐม

1,500 บาท

ชลบุรี

1,500 บาท

ศรีราชา

1,500 บาท

พัทยา

2,000 บาท

ระยอง

3,000 บาท

© Thaigoodhouse. ​ All right reserved

ติดต่อเรา

เบอร์โทร
081-925-8285