หมวดหมู่ในการตรวจบ้านมีดังนี้

การตรวจบ้าน หรือคอนโด จะเป็นการตรวจแบบละเอียดโดยตรวจตามหมวดหมู่ ยกตัวอย่างในการตรวจภายในห้องเราจะตรวจจากฝ้าเพดาน ตรวจรอยร้าวต่างๆ, ตรวจรอยต่อฝ้าเพดาน, ตรวจการทาสีที่ทาฝ้าทาดีหรือไม่, ระบบไฟแสงสว่าง ตรวจผนังเราจะตรวจไปทีละผนังของห้อง ตรวจเรื่องสี การฉาบ รอยร้าวที่เกิดขึ้นดูว่ารอยร้าวมีสาเหตจากโครงสร้างหรือเป็นรอยร้าวปรกติ ฯลฯ  ถัดมาที่บัวเชิงผนังดูเรื่องรอยต่อและการติดตั้งได้มาตรฐานหรือไม่ การซีลซิลิโคนที่ขอบเรียบร้อยได้มาตรฐานดีหรือไม่ ฯลฯ, ตรวจพื้น โดยต้องดูว่าพื้นเป็นพื้นชนิดไหน เราก็จะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันออกไปตามชนิดของพื้น, ถัดไปก็จะตรวจดูเรื่องระบบไฟฟ้าภายในห้องเช่น ตรวจสอบสวิตช์ไฟ ระบบแสงสว่าง ปลั๊กไฟต่อสายดินหรือไม่ การติดตั้งเรียบร้อย ดีหรือไม่  เป็นต้น..

ตารางราคาค่าบริการ

ตรวจสอบดูการรั่วซึมจากหลังคาโดยดูจากคราบน้ำ
ตรวจสอบการเดินระบบไฟฟ้าใต้หลังคามีการเดินท่อถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบโครงหลังคาและฉนวนกันความร้อน

ตรวจสอบโครงฝ้าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบงานทาสีและรอยต่อของฝ้าเพดาน

ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีภายในทั้งหมด
ตรวจสอบ wallpaper รอยต่อต่างๆคราบกาวความเรียบร้อยในการติดตั้ง
ตรวจสอบความเรียบร้อยในการติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด
ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีผนังภายนอกทั้งหมดรวมถึงรั้วบ้านด้วย

ตรวจสอบพื้นลามิเนตยวบ และรอยต่อต่างๆ รวมถึงตัวจบพื้นว่าติดตั้งดีหรือไม่
ตรวจสอบพื้นกระเบื้องว่ามีร่อนและมีกระเดิดหรือไม่รวมไปถึงงานยาแนวต่างๆ
ตรวจสอบงานบัวเชิงผนัง  รอยต่อต่างๆ การซีลซิลิโคนขอบบัวเชิงผนังทั้งหมดในบ้าน
ตรวจสอบพื้นโรงรถมีน้ำขังหรือไม่

ตรวจสอบกระจกระบบล็อค รางเลื่อนและงานสีหน้าต่างทุกบาน
ตรวจสอบการเก็บงานสีผนังข้างวงกบหน้าต่างและงานเซาะร่องต่างๆ 
ตรวจสอบการใช้งานและกระจกหน้าต่างบานเกล็ด
ตรวจสอบการติดตั้งช่องห่างระหว่างวงกบกับประตู
ตรวจสอบบานพับลูกบิด กลอน และความเรียบร้อยงานทาสีประตูทุกบาน
ตรวจสอบการติดตั้ง  ตัวหยุดประตู door stop
ตรวจสอบงานติดตั้งซับวงกบประตู

ตรวจสอบน้ำขังพื้นกระเบื้องพื้นล่อน-กระเดิดหรือไม่
ตรวจสอบงานเชื่อมโครงราวระเบียงเหล็กและงานทาสี
ตรวจสอบรูระบายน้ำระเบียง floor drain

ตรวจสอบการติดตั้งลูกนอนและราวบันไดว่าแน่นหนาและได้ระนาบหรือไม่
ตรวจสอบงานทำสีไม้บันไดลูกตั้งสีลูกนอนสีโครงเหล็กบันไดสีราวบันได

ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
ตรวจสอบงานปูกระเบื้องพื้นมีต้นกำเนิดหรือน้ำขังหรือไม่
ตรวจสอบงานยาแนวพื้นและผนังกระเบื้อง
ตรวจสอบระบบสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทุกชิ้นว่าทำงานได้ดีหรือไม่มีน้ำรั่วเสริมหรือไม่
ตรวจสอบกระจกเงามีปรอทเสื่อมหรือรอยบิ่นหรือไม่
ตรวจสอบกระจกกั้นอาบน้ำ
ตรวจสอบรูระบายน้ำ floor drain

ตรวจสอบการทำงานของดวงโคมทุกดวง
ตรวจสอบสายดินที่เต้ารับทุกตัว
ตรวจสอบการทำงานของสวิตช์ไฟทุกตัวในบ้าน
ตรวจสอบกำลังวัตไฟฟ้าของบ้าน
ตรวจสอบความเย็นของแอร์
ตรวจสอบเตาไฟฟ้าที่ชุดครัว
ตรวจสอบเครื่องดูดควันที่ชุดครัว

ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมจากก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆหรือไม่
ตรวจสอบการรั่วซึมของพื้นห้องน้ำโดยการขังน้ำทิ้งไว้
ตรวจสอบถังบำบัดถังดักไขมัน
ตรวจสอบระบบระบายน้ำนอกบ้านบ่อพักต่างๆ

รายละเอียดการตรวจสอบ

จุดที่ตรวจสอบ

หมวดงานหลังคา

หมวดงานฝ้าเพดาน

หมวดงานผนังภายใน ภายนอก

หมวดงานพื้น

หมวดงานประตูหน้าต่าง

หมวดงานระเบียง

หมวดงานบันได

หมวดงานห้องน้ำ

หมวดงานไฟฟ้า

หมวดงานประปา

และ สุขาภิบาล

ตรวจสอบดูการรั่วซึมจากหลังคาโดยดูจากคราบน้ำ
ตรวจสอบรอยร้าวและความเรียบร้อยงานทาสีภายในทั้งหมด
ตรวจสอบกระจกระบบล็อค รางเลื่อนและงานสีหน้าต่างทุกบาน
ตรวจสอบงานทำสีไม้บันไดลูกตั้งสีลูกนอนสีโครงเหล็กบันไดสีราวบันได
ตรวจสอบการทำงานของดวงโคมทุกดวง
ตรวจสอบพัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ
ตรวจสอบว่ามีน้ำรั่วซึมจากก๊อกน้ำและวาล์วต่างๆหรือไม่
ตรวจสอบโครงฝ้าถูกต้องตามมาตรฐานหรือไม่
ตรวจสอบพื้นลามิเนตยวบ และรอยต่อต่างๆ รวมถึงตัวจบพื้นว่าติดตั้งดีหรือไม่
ตรวจสอบน้ำขังพื้นกระเบื้องพื้นล่อน-กระเดิดหรือไม่

คอนโดมิเนียม

ไม่เกิน 25 ตร.ม
26-40 ตร.ม
41-50 ตร.ม
51-80 ตร.ม
80 ตร.ม ขึ้นไป

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

ตรวจครั้งแรก

ตรวจครั้งที่2

ตรวจครั้งที่3

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

หมายเหต เหมาตรวจ 2 ครั้งลดให้ 500 บาท

 

ทาวน์เฮาส์-ทาวน์โฮม

ไม่เกิน 120 ตร.ม
121-170 ตร.ม
170-200 ตร.ม
200-300 ตร.ม
            

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

ตรวจครั้งแรก

ตรวจครั้งที่2

ตรวจครั้งที่3

1,000 บาท 

1,000 บาท 

1,000 บาท 

1,000 บาท

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

หมายเหต เหมาตรวจ 2 ครั้งลดให้ 500 บาท

 

2,000 บาท 
2,500 บาท 
3,000 บาท 
3,500 บาท 
4,000 บาท 

4,000 บาท 

4,500 บาท  

5,000 บาท  

5,500 บาท

บ้านเดี่ยว

ไม่เกิน 120 ตร.ม
121-160 ตร.ม
160-220 ตร.ม
220-300 ตร.ม

ขนาดพื้นที่ใช้สอยภายใน

ตรวจครั้งแรก

ตรวจครั้งที่2

ตรวจครั้งที่3

1,000 บาท 

1,000 บาท 

1,000 บาท 

1,000 บาท

1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 
1,000 บาท 

หมายเหต เหมาตรวจ 2 ครั้งลดให้ 500 บาท

 

4,500 บาท 
5,000 บาท 
5,500 บาท 
6,000 บาท

จังหวัด

เพิ่มราคา

ถ้าลูกค้าต้องการให้ตรวจในต่างจังหวัดคิดเพิ่มค่าเดินทางดังนี้

 

นครปฐม

ชลบุรี

ศรีราชา

พัทยา

ระยอง

 

1,000 บาท

1,000 บาท

1,200 บาท

1,500 บาท

2,000 บาท

เหมาตรวจ

2 ครั้ง

2,500 บาท
3,000 บาท
3,500 บาท
4,000 บาท
4,500 บาท

เหมาตรวจ

2 ครั้ง

5,000 บาท
5,500บาท
6,000 บาท
6,500 บาท

เหมาตรวจ

2 ครั้ง

4,500 บาท
5,000บาท
5,500บาท
6,000 บาท

ทำไมต้องตรวจบ้าน ?

การก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร โดยทั่วไปกว่า 90% นั้น บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะใช้ ผู้รับเหมาก่อสร้าง หลายรายในการสร้างบ้านภายในโครงการโดยคุณภาพในการคัดเลือกผู้รับเหมาแต่ละรายที่จะเข้ามารับงานก่อสร้างก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง จากนั้นก็กำหนดงบประมาณในการก่อสร้างไว้ให้ผู้รับเหมา และมีพนักงานของบริษัทฯ (โฟร์แมน,วิศวกร ) คอยควบคุม ตรวจสอบดูแลงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของบ้านที่สร้างออกมา ตั้งแต่ เรื่องงบประมาณ หากต่ำเกินไปก็หาผู้รับเหมาดีๆยาก ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำก็ต้องตั้งธงทำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในทุกทางเท่าที่ทำได้ และก็ส่งผลต่อไปถึง โฟร์แมน และ วิศวกร ที่ทำหน้าที่ตรวจบ้าน ระหว่างทำการก่อสร้างก็ต้องทำงานอย่างยากลำบากมากขึ้นเพราะต้องคอยจับตา ป้องกันการลักไก่ของผู้รับเหมาตลอดเวลา จะเห็นว่ากว่าการก่อสร้างบ้านหลังหนึ่งจะเสร็จนั้นมีอุปสรรคปัญหามากมาย การตรวจบ้านหากมองแต่เพียงภายนอก เราไม่อาจทราบได้ว่ามีปัญหาร้ายแรงอะไรซ่อนอยู่บ้าง

การตรวจดีเฟก ( Defect ) หรือข้อบกพร่องแจ้งแก้ไข จะต้องมองให้ทะลุเห็นถึงปัญหาจากภายในและแก้ไขอย่างถูกวิธี บริษัทฯของเรามีวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจบ้านอย่างมืออาชีพ ที่ผ่านการกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการก่อสร้างบ้าน เพื่อสแกนปัญหาสำคัญที่อาจถูกซ่อนไว้ ให้ท่านได้บ้านที่ดี พร้อมอยู่กับคุณตลอดไป

thai good house,รับตรวจบ้าน
thai good house,รับตรวจบ้าน

Copyright © 2018 Thaigoodhouse. All Rights Reserved.

081 925 8285

โทรปรึกษาเรา :

thai good house,รับตรวจบ้าน