ตัวอย่างรายงานตรวจบ้าน

จากประสบการณ์ ในสายงานการก่อสร้างทั้งในด้านของ ผู้ออกแบบ , วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง  จึงทำให้เราสามารถมองเห็นถึงปัญหาที่แท้จริง มีความรู้ความเข้าใจในการ ตรวจบ้านของท่านโดยวิธีการตรวจสอบคุณภาพงานอย่างถูกต้อง  พร้อมทั้งสามารถแนะนำแนวทาง วิธีการแก้ไข ปัญหาต่างๆในการตรวจบ้าน อย่างถูกวิธีเพื่อให้ท่านได้ บ้าน ที่ดีที่สุด

การตรวจดีเฟก ( Defect ) หรือข้อบกพร่องแจ้งแก้ไข จะต้องมองให้ทะลุเห็นถึงปัญหาจากภายในและแก้ไขอย่างถูกวิธี

บริษัทฯของเรามีวิธีการ ขั้นตอนในการตรวจบ้านอย่างมืออาชีพ ที่ผ่านการกรั่นกรองจากประสบการณ์จริงในการก่อสร้างบ้าน  เพื่อสแกนปัญหาสำคัญที่อาจถูกซ่อนไว้ ให้ท่านได้บ้านที่ดี พร้อมอยู่กับคุณตลอดไป

thai good house,รับตรวจบ้าน
thai good house,รับตรวจบ้าน

Copyright © 2018 Thaigoodhouse. All Rights Reserved.

081 925 8285

โทรปรึกษาเรา :

thai good house,รับตรวจบ้าน